TJÄNSTER

 

SKRIVARTÄNSTER

Letar du efter en professionell skribent för en artikel, krönika, blogg, broschyr, websida eller finansiell rapport? Ni kan anlita mig för enskilda kortare uppdrag eller kan jag hålla i trådarna och projektleda större och längre projekt. Jag är effektiv, levererar enligt kundens önskemål och håller alltid deadline.  Jag åtar mig också privata uppdrag som exempelvis talskrivare.  Oberoende av textens form och innehåll skriver jag begripligt och bra både svenska och engelska och strävar efter att vem som helst ska kunna läsa och förstå texten. 

 

TEXT – OCH LEKTÖRSHJÄLP

Vill du att någon ser över din text en extra gång? Jag både korrekturläser och finslipar för att lyfta din text. Jag har genomfört flera kurser hos Jorun Moden samt under ett antal år medverkat i manusgrupper där fokus ligger på just lektörsläsning.  Jag håller även en cirkel på Folkuniversitetet där vi arbetar med att utveckla författarskapet.

 

PROJEKTTJÄNSTER

Jag har över tjugo års erfarenhet som kommunikatör/marknadsförare och har bland annat ansvarat för projekt inom; 

 Internkommunikation Bygga upp intranät, plan och genomförande för kriskommunikation, företagstidningar, events m.m.

Investor Relations Års- och kvartalsrapporter, extern kommunikation, årsstämmor och bolagsstämmor 

Hemsidor Allt från ide och koncept till genomförande 

Sociala Medier Strategi, innehåll och genomförande 

Events Större och mindre events, både i Sverige och internationellt.   Allt från planering till genomförande.  

Videoproduktion Skrivit samt regisserat videos för produktionsbolag. Även projektlett hela inspelningar både i greenscreen samt i andra utomhus- och inomhusmiljöer. 

 

Exempel på arbetsprov kan skickas vid önskemål.